תנאי השימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר הוצאת סיאל

לפני השימוש באתר סיאל  http://sial.co.il (להלן “האתר”), אנא קראו תנאים אלה (להלן “התנאים”) בעיון. כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שהנכם מצהירים כי קראתם את התנאים, הבנתם את תוכנם והנכם מאשרים הסכמתכם לתנאים, ולא תהיה לכם /או למי מטעמכם כל טענה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלי האתר.

על אודות האתר
האתר נמצא בבעלותה של סיאל לוגיסטיקה בע"מ (להלן: סיאל)  ח.פ 513116509, והוקם לשם מכירת ספרים.
השימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

קנייה באתר
האתר מאפשר לגולשים באתר לקנות ספרים באמצעות מערכת הסליקה של משולם. האחריות על ביצוע הסליקה ואבטחתה היא של משולם פתרונות תשלום בלבד.רכישה באתר תעשה ע"י אדם בגיר ובעל כשרות משפטית, המחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל, ואשר חברת הסליקה אישרה שימוש בו. כרטיס אשראי שנימסר על ידי גולש ואשר סורב ע"י חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת החברה/האתר.

פרטיות:סיאל אינה שומרת פרטים מזהים על אופן הסליקה, מספר כרטיס האשראי וכו’. פרטים אלו נשמרים בחברת משולם פתרונות תשלום וניתן לקרוא עליהם בתנאי השימוש בכתובת https://www.meshulam.biz/ אשר מתעדכנים מעת לעת.

תנאי הרכישה
מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של סיאל, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אספקה ומשלוחים
משלוחים יעשו בתחומי מדינת ישראל בלבד.
משלוחים יבוצעו באמצעות דואר או חברות שילוח ע"פ החלטתה הבלעדית של סיאל ושמורה לה הזכות לשנות את אמצעי השילוח ואת מחירם לצרכן ללא הודעה מראש.
אפשרויות המשלוח והתעריפים יצוינו בעמוד הקופה באתר.
איסוף עצמי יתאפשר מנקודת חלוקה בתל אביב. האיסוף יתאפשר רק לאחר קבלת הודעה במייל או מסרון או טלפונית שהמוצר ממתין לאיסוף. שמורה לסיאל הזכות להפסיק את אופציית האיסוף העצמי או לשנות את כתובת האיסוף, יחד עם זאת, המיקום המצוין באתר בעת השלמת הרכישה וקבלת מייל אישור הרכישה, יחייב את סיאל.

ביטול עסקה
ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן 1981 וזאת בתנאי שנשלחה הודעה כתובה למייל sialpublishing@gmail.com  ובו דרישה לביטול העסקה לכתובת  עם פרטי הרכישה  תאריך הרכישה ופרטים מזהים נוספים.
הספרים יוחזרו לסיאל בדרך בה שולחו ללקוח, באריזתם המקורית בלא שנפתחו ובלא שנעשה בהם כל שימוש. בכל מקרה לא יוחזרו דמי המשלוח.
ביטול עסקה עקב פגם בספר או עקב אי התאמה בין הספר שהוזמן לספר שסופק, יוחזר כספו של הלקוח תוך 10 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצר יוחזר לסיאל על חשבונה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של  סיאל לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת, לרבות על דרך של קיזוז.

הצטרפות למועדון חברים
גולשי האתר אשר מצטרפים למועדון החברים מאשרים בזאת למנהלי האתר לשלוח להם הודעות וחומר פרסומי מעת לעת. מנהלי האתר מתחייבים לא להעביר פרטים אלו לשום גורם צד ג’, למעט חברת הדיוור שאתה יש לאתר הסכם שליחת דואר אלקטרוני.
בעת שליחת מייל חוזר לבעלי האתר, שכתובה בו המלה “הסרה” בשורת הנושא  מתחייבים בעלי האתר לא לשלוח יותר מיילים לאותה הכתובת.

תנאים נוספים
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת סיאל ו/או מנהלי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת או אספקת הספרים באופן מלא או באופן חלקי, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
סיאל אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי סיאל, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל סיאל או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, וסיאל לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצא באלה שיגרמו לכם או לרכושכם עקב כך.
סיאל אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתיה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הנכם משחררים את סיאל מאחריות לכל נזק שייגרם לכם ו/או למי מטעמכם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד סיאל ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
סיאל רשאית לשנות את האתר, מבנהו, תכניו, תכולתו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. כמו כן שמורה לסיאל הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת באופן זמני או קבוע  על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהא לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סיאל בקשר לנ"ל.
לסיאל שמורה הזכות לשנות לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את  התקנון ותנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את התקנון ותנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
בכל מקרה שסיאל לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם לתקנון זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצדה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית הדין בתל אביב. על תנאי השימוש חלים הדינים של מדינת ישראל.

סיאל לוגיסטיקה בע"מ
ח.פ. 513116509
פנקס 69 תל אביב
050-5442071
מייל sialpublishing@gmail.com